top of page
Search
  • Writer's pictureMKU Finance

Käibemaksuseaduse muudatused 01.01.2019

Riigikogu võttis 14.11.2018 vastu käibemaksuseaduse (KMS) muutmise seaduse, mis jõustub 01.01.2019 ja osaliselt 01.02.2019.

Alates 01.01.2019 reguleeritakse seaduse tasemel vautšerite (kinkekaartide) maksustamine. KMSis eristatakse üheotstarbeliste vautšerite  (käive tekib vautšeri võõrandamisel) ja mitmeotstarbeliste vautšerite (käive tekib vautšerite reliseerimisel) maksustamist. 

Täiendav info Maksu- ja Tolliameti kodulehel:

https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/muudatused-kaibemaksuseaduses-al-

01012019/kaibemaksuseaduses


Teine suurem muudatus on oluline nende maksumaksjate jaoks, kes osutavad elektroonilisi teenuseid teiste liikmesriikide klientidele. Nüüd muudetakse KMS nii, et kliendi asukoha järgi ei pea teenust maksustama juhul, kui osutatavat teenust osutatakse vähem kui 10 000 euro eest eelmisel või jooksval kalendriaastal. 

Näiteks, kui Eesti ettevõtja osutab kalendriaasta jooksul Soomes asuvale lõpptarbijale elektroonilist teenust kogumaksumusega kuni 9000 eurot, siis on ettevõtjal õigus maksustada selline käive kui Eesti siseriiklik käive ja ei ole vaja seda enam Soomes eraldi deklareerida.

Impordi käibemaksu käibedeklaratsioonil deklareerimise tingimuste hulgast kaotatakse nõuded, et isiku nullprotsendilise käibe osakaal kogu käibest peab 12 kuu jooksul olema vähemalt 50%. Enam ei pea maksukohustuslane, kes impordib põhivara, vastama KMS § 38 lg 2¹ p 1 sätestatud tingimusele, mis nõudis seni, et maksukohustuslane peab olema enne pöördmaksustamise võimaluse küsimist olnud registreeritud käibemaksukohustuslane vähemalt ühe aasta.

Erinevalt muudest sätetest, jõustub kütuse importijate pöördmaksustamise säte 01.02.2019. See tähendab, et kütuse importimise korral ei pea maksukohustuslane, kes on kütuse müüja

vedelkütuse seaduse tähenduses, vastama KMS §38 lg 2 1  nimetatud tingimustele, kui tal on kütuseimportimisel tagatise esitamise kohustus. 

Täiendav info Maksu- ja Tolliameti kodulehel.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Millal tasub ettevõttel hakata käibemaksukohustuslaseks?

Ettevõtteid on nii suuri kui väikeseid, mistõttu ühtset õiget vastust küsimusele on keeruline anda. Otsuse langetamiseks tasub esmalt mõelda, kui suur on aastane planeeritav müügikäive? Kas käibemaksu

Kuidas korraldada OÜ raamatupidamine?

Raamatupidamine aitab osaühingus (OÜ) tagada korda, pidada arvestust ja pakub sisendit otsuste tegemisel, kuna annab ülevaate ettevõtte majandustulemustest ning finantsseisust. Hästi struktureeritud r

Puhkuste arvestusest ja puhkusetasu hüvitamisest

Raamatupidamise seadus reguleerib, et aasta lõpus tuleb inventeerida varad ja kohustused, millest üks on puhkusreserv. Reservi inventeerimise all mõeldakse töötajate puhkusetasude saldo korrigeerimist

Comentarios


bottom of page